0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحی سایت در اصفهان, سئو سایت اصفهان, ساخت سایت اصفهان, طراحی سایت حرفه ای اصفهان, بهینه سازی سایت , بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ 09133886881 احمدپور

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php

نویسنده پشتیبانی وب یار
امتیاز مطلب
5/5 - (1 امتیاز)
تعداد بازدید 34652
تاریخ بروزرسانی ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی ازasp php


در زیر لیست سایتهایی که هاست رایگان , دامنه رایگان را در اختیار شما قرار میدن وجود داره با مشخصات کامل از قبیل نوع دامین (Domain) پشتیبانی از MYSQL/PHP و میزان Transfer ماهانه. (جهت تست استفاده کنید)

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php

Host Ultra – http://www.hostultra.com/
No image galleries allowed. Unlimited space with unlimited bandwidth. Filesize limit 1Mb. (IMG:http://winbeta.net/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Exit Pop-up ads on each page. FTP and browser uploads. PHP supported. Domain hosting available. URL: ‘http://www.hostultra.com/~yoursite/’.

Atgig – Unreliable?- http://atgig.com
۱۵MB file size limit – No-Ads
۲۴/۷ File Manager
۱ GB of web space
۱۰۰ GB of transfer/mo
PHP/MYSQL, CGI, SSI
Fast, Friendly Tech Support
URL: ‘http://www.atgig.com/yoursite’

x10hosting – http://x10hosting.com
Your URL: www.YOU.x10hosting.com
Excellent Service – Domain Hosting
Three different packages to choose from, minimal downtime.
۱۰۰MB – 2500MB, 3GB Transfer – 45GB Transfer depending on package.

Gizba.com – http://www.gizba.com
Temporarily Down? 500Mb. Browser uploads. Guestbook and message boards provided. FrontPage supported. URL: ‘http://gizba.com/user/yoursite/’.

Deluxe Host: – http://dhost.info/
DeluXe Host offers:
– ۱۰۰MB Webspace
– ۳۰۰GB Traffic
– FTP
– PHP + MySQL
– no ads!
– absolutely free!
– short domain: dhost.info/username,
– for free.

XTHost: – http://xthost.info/
XT Host offers:
– ۳۰MB webspace,
– browser and ftp upload,
– ad-free webhosting,
– no registration required
– short domain: xthost.info/username,
– for free.

TopCities.com – http://www.topcities.com/
۱۵۰Mb. Browser uploads. CGI scripts include guestbook, message board, form mailer and counter. URL: ‘http://yoursite.topcities.com/’.

DomainDLX – http://www.domaindlx.com/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. Banner or popup on each page. Browser upload. Web-based email. Domain hosting. ASP, Access databases and SSI supported.

Biz.ly – http://www.biz.ly
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. Browser uploads. Banner on each page. URL: ‘http://yoursite.biz.ly’.

Fateback – http://www.fateback.com/
۶۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP and browser uploads. POP3 email. Domain hosting available. URL: ‘http://yoursite.fateback.com/’.

Tripod-UK – http://www.tripod.lycos.co.uk/
۵۰Mb. Banner frame ad. Browser and FTP uploads. MS FrontPage, PHP and MySQL supported. URL: ‘http://members.lycos.co.uk/yoursite/’.

Geocities – http://geocities.yahoo.com/
۱۵ Mb with 3Gb monthly bandwidth limit. Banner or Pop-up ads on each page. Browser or FTP uploads. On-line editor. CGI scripts: counter and guestbook. URL: ‘http://www.geocities.com/yoursite/’.

FortuneCity – http://www.fortunecity.com/
۲۵ Mb with 3Gb monthly bandwidth. Banner ad and Pop-ups on each page. FTP uploads. URL: ‘http://members.fortunecity.com/yoursite/’.

AOL Hometown – http://hometown.aol.com/
۱۲Mb. Banner frame ad. FTP uploads. URL: ‘http://hometown.aol.com/yoursite/’.

Freeservers.com – http://www.freeservers.com/
۱۲ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Email forwarding. CGI scripts: counter, guestbook and form mailer. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.freeservers.com/’.

Tripod.com – http://www.tripod.lycos.com/
۲۰ Mb. Banner or Pop-up ad on each page. FTP uploads. MS FrontPage, CGI and Perl supported. Web-based builder and templates provided. URL: ‘http://yoursite.tripod.com/’.

Angelfire – http://www.angelfire.lycos.com/
۲۰Mb. Choice of pop-up or on-page ads. FTP or Browser uploads. Templates and building tools provided. URL: ‘http://www.angelfire.com/dir/yoursite/’.

Brinkster – http://www.brinkster.com/
۳۰Mb with 500Mb monthly bandwidth. Browser uploads. ASP supported. URL: ‘http://www##.brinkster.com/yoursite/’.

MyWebPage at Netscape –
۲۰Mb. Banner ad at top of each page. Browser uploads. URL: ‘http://webpages.netscape.com/yoursite/’.

Free Hosting Guru – http://www.freehostingguru.com/
For approved sites. 5Mb space with unlimited bandwidth. No ads. Browser uploads. PHP supported. URL: ‘http://yoursite.freehostingguru.com/’.

Host Department –
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP uploads. Guestbook, message board and form mailer provided. Password protection for directories available. URL: ‘http://free.hostdepartment.com/yoursite/’.

ProHosting –
۲۰Mb with 1Gb monthly bandwidth. FTP uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://free.prohosting.com/~yoursite/’.

CyberSoup – http://www.cybersoup.com/
۱۵Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://my.cybersoup.com/yoursite/’.

WebSpawner.com – http://www.webspawner.com/
For beginners. Pop-up ad on each page. Web-based builder and site management tools.

NexusWebs – http://www.nexuswebs.net/
۳۵Mb with 750Mb bandwidth. No forced banner ads. FTP and browser uploads. Web-based email. Online website builder. URL: ‘http://yoursite.nexuswebs.net/’.

Anzwers – http://www.anzwers.org/
Unlimited space and bandwidth. Banner ad each page. Browser uploads. URL: ‘http://www.anzwers.org/free/yoursite/’.

Free Web Space – http://www.freewebspace.com/
۲۰ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Email forwarding. CGI scripts and website tools. URL: ‘http://yoursite.freewebspace.com/’.

XentriK Free Hosting – http://www.xentrik.net/
۱۰Mb. No forced ads. Guestbook and message board provided. Web-based email account. Browser uploads. URL: ‘http://xentrik.net/yoursite/’.

Thirdage.com –
۹Mb. Pop-up ad on each page. Browser uploads. Guestbook and counter provided. URL: ‘http://home.thirdage.com/area/yoursite/’.

FreeHomePage.com –
۱۲Mb. Templates provided. Pop-up and banner ads on each page. URL: ‘http://yoursite.freehomepage.com/’.

۱ASPHost – http://www.1asphost.com/
۱۰۰ Mb with 1 GB bandwidth. Pop-up ads on each page. ASP and MS Access databases supported. URL: ‘http://home.1asphost.com/yoursite/’.

Web Host Me – http://www.webhostme.com/
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Pop-up or banner ad on each page. Browser uploads. Support for MS Access databases, MS FrontPage and ASP. Web-based email. Domain hosting. URL: ‘http://www.yoursite.webhostme.com/’.

Freespaces.com – http://www.freespaces.com/
Unlimited space and bandwidth. No forced banner ads. URL:’http://www.freespaces.com/yoursite’.

Dreamwater – http://www.dreamwater.com/
۵۰+ Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. Templates provided. CGI scripts: chat board, form mailer, and guestbook. URL: ‘http://yoursite.dreamwater.com/’.

Global Web – http://www.globalweb.com.ru/
Requires forum posting. 150Mb space with 1Gb bandwidth. No forced ads. FTP uploads. POP3 email. PHP, MySQL, CGI, ASP, MS FrontPage supported. Subdomain and domain hosting.

eSmartStart – http://www.esmartstart.com/
۲۰Mb. FTP and browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.eSmartWeb.com/’.

Eccentrix – http://www.eccentrix.com/
۵۰ Mb with 900Mb monthly bandwidth. Pop-ups on each page. CGI scripts: guestbook and message board. URL: ‘http://www.eccentrix.com/dir/yoursite/’.

۲GlobalMart.com – http://2globalmart.com/
۱۲Mb. FTP uploads. Web-based email. Counter, form mailer and guestbook provided. FrontPage supported. URL: ‘http://yoursite.g2gm.com/’.

T35.com – http://www.t35.com/
Unlimited space with unlimited bandwidth. 500kb filesize limit. Pop-under ads. FTP uploads. PHP, SSI supported. Domain name hosting available. URL: ‘http://yoursite.t35.com/’.

۷Host –
۵۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. ASP supported. URL: ‘http://user.7host.com/yoursite/’.

Websamba.com – http://www1.websamba.com/
۳۰Mb with unlimited bandwidth. Banner at top and bottom of each page; no user ads. FTP uploads. CGI, ASP, SSI and ODBC databases supported. URL: ‘http://www.websamba/yoursite/’.

Megspace – http://www.megspace.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: form mailer, guestbook, and message board. URL: ‘http://www.megspace.com/dir/yoursite/’.

Graffiti.net –
۲۰Mb. Button link required. FTP uploads. Web-based email. Full CGI-BIN support, chat, message boards and mailing lists. URL: ‘http://www.graffiti.net/yoursite/’.

CentralPets.com –
For pet and animal related websites. Browser uploads. Templates provided.

۱۰۰ Megs Free –
۱۰۰Mb. Banner or Pop-up ad on each page. Browser or FTP uploads. Template based editor. CGI scripts: form mailer, message board, and guest book. URL: ‘http://yoursite.100megsfree.com/’.

HostsLtd – http://www.hostsltd.com/
۲۰Mb. Counters, guestbooks, polls, forums and form mailer provided. URL: ‘http://www.freehostsltd.com/dir/yoursite/’.

aboho.com – http://www.aboho.com
Requires forum posting. 15Mb space and 500Mb bandwidth. No forced banner ads. FTP uploads. PHP, MySQL supported. cPanel provided. Subdomain hosting.

TheFreeWebHosting – http://www.thefreewebhosting.com/
Offers webhosting and email to members of their forum. Requires ownership of an existing domain name.

JoinMe – http://www.joinme.net/
۵Mb. Web based editor, guest books and bulletin boards provided. URL: ‘http://joinme.net/yoursite’.

۲۰ Megs Free.com – http://www.20megsfree.com
۲۰Mb. Browser or FTP uploads. Website builder and templates provided. Guestbook, counter and form mailer provided. URL: ‘http://yoursite.20megsfree.com/’.

Mg2.org – http://www.mg2.org/
A community focused on web hosting. Sponsor based user selection and approval. 20Mb. No forced ads. FTP uploads. PHP, CGI, JSP and Perl supported. GCC access provided. URL: ‘http://yoursite.mg2.org/’.

FortuneCity UK –
۲۵Mb with 0.5Gb monthly bandwidth. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. URL: ‘http://members.fortunecity.co.uk/yoursite/’.

Planet-D – http://www.planet-d.net/
Unlimited space. Browser uploads. Web-based email. PHP, Perl, suexec supported. Domain hosting allowed. URL: ‘http://yoursite.planet-d.net/’.

Free Web Hosting –
Unlimited space with unlimited bandwidth. Header and footer ads on each page. FTP uploads. Web-based email. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.sohounion.com/’.

Free Web Page Hosting – http://www.freewebpage.org/
۱۵۰Mb with 600Mb monthly bandwidth. 900kb filesize limit. Banner or Pop-up ads. FTP and browser uploads. Form mailer, guestbook and message board provided. URL: ‘http://yoursite.freewebpage.org/’. Affiliated with TopCities.

۰۰server.com – http://00server.com/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. URL: ‘http://yoursite.00space.com/’.

Stormpages.com – http://www.stormpages.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Scripts: message board, guest book. Web-based site builder provided. URL: ‘http://stormpages.com/yoursite/’.

X-Mail.net – http://www.x-mail.net/
۲۰Mb. 500kb filesize limit. Browser uploads. Web-based email account.

SitePalace.com – http://www.sitepalace.com/
۸Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: counter. URL: ‘http://www.sitepalace.com/yoursite/’.

Illusion FX Net – http://www.illusionfxnet.com/
۲۵۰Mb with unlimited bandwidth. POP3 email. PHP, Perl, MySQL, PostgreSQL supported. Subdomain hosting.

Web Hosting Pal –
۵۰Mb with 5000Mb monthly bandwidth. No forced ads. FTP uploads. PHP, Perl, SSI supported. URL: ‘http://yoursite.webhostingpal.com/’.

The Express Page – http://expage.com/
For creating a first home page. 1 page allowed. Browser uploads. URL: ‘http://expage.com/yoursite/’.

Sakellaris Electronics – http://www.snn.gr/
۱۲Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Templates provided. Email forwarding. URL: ‘http://yoursite.snn.gr/’.

Bz.tc – http://www.bz.tc/
۲۰ MB. Banners and Pop-up ad on each page. FTP. URL: ‘http://www.yoursite.bz.tc’.

PrimeTap –
۱۲Mb. Banner and Pop-up ads on each page. Browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.primetap.com/’.

Cool Free Pages – http://www.coolfreepages.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Exit Pop-up ad. FTP uploads. PHP supported. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.coolfreepages.com/’.

Psend –
۱۲Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Web-based email. PHP supported. URL: ‘http://yoursite.psend.com/’.

OAM Web – http://oamweb.com/
۵ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: form mailer, guestbook, and message board. URL: ‘http://oamweb.com/dir/yoursite/’.

Lifelesspeople.com –
For approved sites. 100Mb with 2Gb monthly bandwidth. No forced ads. FTP uploads. PHP, MySQL, Perl, SSI supported. Domain hosting supported. Subdomains at lifelesspeople.com, l2p.net and belike.net

Free Web Town – http://www.freewebtown.com/
Web-based site builder. URL: ‘http://www.freewebtown.com/yoursite/’.

ProperComfy – http://www.propercomfy.co.uk
۵۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP uploads. Web-based email. PHP, Perl, MySQL supported. Domain hosting available. URL: ‘http://yoursite.propercomfy.co.uk/’.

Angel Towns – http://www.angeltowns.com
۵۰Mb with unlimited bandwidth. 900kb filesize limit. No forced ads. Browser uploads. URL: ‘http://angeltowns.com/yoursite/’.

HostRave Free Hosting – http://www.freehosting.hostrave.com
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Text link ads. FTP and browser uploads. PHP, MySQL, CGI, Perl supported.

WebMasterTools.Com – http://www.webmastertools.com/
۱۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on homepage. FTP uploads. Two POP3 email accounts. URL: ‘http://webmastertools.com/dir/yoursite/’.

Xaper Homepages –
۲۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.xaper.com/’.

FriendPages – http://www.friendpages.com/
۵Mb. Ads on pages. URL: ‘http://yoursite.friendpages.com/’.

Cooo.net – http://www.cooo.net/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. 500kb filesize limit. Ads on pages. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.cooo.net/’.

BuildtoLearn – http://tejaratsms.ir
For accepted sites. 20Mb. FTP uploads.

FreeCyberZone.com –
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Free web-based e-mail. CGI scripts: counter, guestbook and message boards. URL: ‘http://yoursite.freecyberzone.com/’.

Xenith – http://www.xenith.com
For established web sites. 100Mb with 10Gb monthly bandwidth. Banner ads.

Community Architect – http://signup.communityarchitect.com/cgi-bin/signup
۱۲Mb with 512Mb monthly bandwidth. Ads on pages. 256kb filesize limit. Online site builder. Subdomain hosting.

hus.meg.nu – http://hus.meg.nu/
۲.۵Mb. 500kb filesize limit. No forced ads. Site builder tools. URL: ‘http://hus.meg.nu/homepage/dir/yoursite’.

TheGeekHost.com – http://www.thegeekhost.com/
For technically oriented sites. 15Mb with 500Mb monthly bandwidth. Ads on pages. Browser uploads. SSI supported. Site building and management tools. Available scripts include guestbook, counter, appointment book, and message board. URL: ‘http://www.thegeekhost.com/yoursite/’.

Hostars Free Web Hosting – http://www.hostars.com
۲۵Mb space and 500Mb monthly bandwidth. Ads on pags. FTP uploads. URL:

OurWeb.to –
۲۰Mb. Banner ads on pages. FTP and browser uploads. Email forwarding. CGI scripts, CGI-BIN access provided. SSI, PHP, MySQL, ASP, MS Frontpage extensions suppported. URL: ‘http://www.ourweb.to/~yoursite/’.

PCI Free Host – http://pcifreehost.com/
۱۲Mb with 512Mb monthly bandwidth. 256kb filesize limit. Banner ad on each page. Email forwarding. CGI scripts: webring, message board, form mailer and counter. URL: ‘http://yoursite.pcizone.com/’.

Yours2Use – http://www.yours2use.co.uk/
۲Mb. No forced ads. URL:’http://members.yours2use.co.uk/yoursite/’.

۲۰megs.com – http://www.20megs.com/
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. FTP or browser uploads. CGI scripts: guestbook and message board. URL: ‘http://www.20megs.com/category/yoursite/’.

۲mh.net –
۱۰۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.maddsites.com’.

Pinoysite – http://www.pinoysite.com/
For Philippine theme sites. Banner ad on each page. Browser uploads. URL: ‘http://www.pinoysite.com/dir/yoursite/’.

Free Info Center – http://www.freeinfocenter.net/
۵۰Mb with 2Gb monthly transfer. Banner on each page. FTP uploads. Frontpage and ASP supported. POP3 email. Domain hosting available. URL: ‘http://www.freeinfocenter.net/yoursite/’.

Home Page Builders – http://www.homepagebuilders.com
۱۲Mb. Banner at top and bottom of each page. Browser uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://yoursite.fabpage.com/’.

Crazyghost.com – http://crazyghost.com/
۲۰۰Mb with 10Gb bandwidth. No forced ads. CGI, PHP, MySQL, CURL, Perl supported. cPanel provided.

۱۲mb.com – http://www.12mb.com/
۱۲Mb with unlimited bandwidth. Exit Pop-up on each page.

ComVision2000.com – http://www.comvision2000.com/
۱۲ Mb. Adframe at top of each page. Browser or FTP uploads. Web-based email account. URL: ‘http://yoursite.comvision2000.com/’ or ‘http://yoursite.2itb.com/’.

Wizards of WizardSoul – http://wizardsoul.com/
For a simple web page. Text link ad at top of each page. Web-based builder and messenger system provided. URL: ‘http://wizardsoul.com/wizards/yoursite/’.

E-Securenetworks – http://www.e-securenetworks.net/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. PHP and Perl supported. Web-based email. URL: ‘http://www.e-securenetworks.net/yoursite/’.

GoBot – http://www.gobot.com/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Templates provided. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.gobot.com’.

ababa – http://www.ababa.net/
۱۵Mb with 1Gb monthly bandwidth. MP3 and EXE files not allowed. No forced ads. Browser uploads. SSI supported. URL: ‘http://ballz.ababa.net/yoursite/’.

MsgServerNet – http://www.msgserver.net/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Web-based and POP3 email provided. URL: ‘http://yoursite.msgserver.net/’.

GigDig – http://www.gigdig.com/
۷۲۰kb. No forced ads.

CCRTC Internet – http://www.ccrtcweb.com/
No forced ads. URL: ‘http://www.ccrtc.com/dir/yoursite/’.

Virtual Solar System –
۵Mb. No forced ads. Browser uploads. URL: ‘http://www.virtualsolarsystem.com/dir/yoursite/’.

Balasainet.com – http://www.balasainet.com
۲۵Mb. Browser uploads. Perl/CGI supported. Subdomain hosting.

Lecktronix.net – http://freehosting.lecktronix.net/
۲۰Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Web-based site builder provided. CGI scripts: counter, guestbook and forms. URL: ‘http://yoursite.lecktronix.net/’.

Gpox.com – http://www.gpox.com
۲۵Mb with unlimited bandwidth. FTP and browser uploads. Subdomain hosting.

۴qtherapeia.com – http://4qtherapeia.com/
Only for sites that have already been built. 10Mb. No forced ads. Browser uploads. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.joolsc.net/’.

The Free Auction –
۱.۵Mb. Browser uploads. Web-based PageBuilder and templates provided. Search box, guestbook, counter and form mailer provided.

Slydevil’s Lair –
۵Mb. Four DS3 backbone connections. No forced banner ads. Browser uploads. Guestbook provided.

nu3.net – http://www.nu3.net/
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Web-based email. Scripts: form mailer, guestbook and message boards. URL: ‘http://yoursite.nu3.net/’.

SiteActNow Free Flash Hosting –
For Macromedia Flash pages. No forced ads. URL: ‘http://yoursite.siteactnow.com/’

SwiftHost –
۱۰۰Mb. No forced ads. FTP uploads. PHP and ASP supported.

A11.net – http://www.a11.net/
۱۲Mb. Ads on pages. Browser uploads. Email forwarding. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.a11.net/’.

QuickFox Websites –
۱۵۰Mb. No forced banner ads. SSI supported. URL: ‘http://users.quickfox.org/~yoursite/’.

Free Web Space –
۵۰Mb. FTP uploads.

IzeroP – http://www.izerop.com
۴۰Mb. No forced ads. PHP supported. URL: ‘http://izerop.com/yoursite/’.

FreePages – http://nutang.com/fp.php
۵ web pages allowed. Templates provided. URL: ‘http://pages.nutang.com/yoursite/’.

HomePageHost –
Application review in signup. 50Mb. FTP uploads. PHP, MySQL supported. Subdirectory hosting.

Worldbreak.com – http://www.worldbreak.com/
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Unlimited web-based email accounts. CGI scripts include counters, form mailer and guestbook. URL: ‘http://yoursite/worldbreak.com/’.

IcySpicy –
۲۰Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.icyspicy.com’.
هاست host رایگان پشتیبانی از asp php asp.net
Freewebs – http://freewebs.com
۴۰MB Space, 500MB bandwidth. URL:’http://freewebs.com/yourusername
——————
http://www.Relax.ir این هاست رایگان دیگر یک کنترل پنل plesk به همراه تمامی امکانات از جمله :

با امکان ایجاد یک زیر دامین رایگان
کنترل پنل Plesk (ویندوز)
پشتیبانی از تمامی بانکهای اطلاعاتی
Access, MsSQL 2000,MsSQL 2005,MySQL
ایمیل با قابلیت بهره گیری از Outlook
استفاده از پرتال ها و CMS های اماده
با قابلیت استفاده از SQL SERVER 2005
قابل اتصال به نرم افزار Front page
ایجاد اکانت اتصال به ftp
پشتیبانی از تمام زبانهای برنامه نویسی Php,Asp,Asp.NET 1,Asp.Net 2

منبع: تبیان

5/5 - (1 امتیاز)
مطالب مرتبط
تفاوت طراحی سایت مقدماتی و طراحی سایت حرفه ای اصفهان
مطالعه :

در این مقاله به طور کامل در رتباط با وب سایت مقدماتی، وب سایت حرفه ای و همچنین تفاوت طراحی سایت مقدماتی و طراحی سایت حرفه ای اصفهان به طور کامل سخن گفته ایم تا با کسب اطلاعات کافی برای انتخاب هر یک از این وب سایت ها اقدام نمایید. امروزه با ورود به دنیای دیجیتال و همچنین پیشرفت عظیم تکنولوژی، دنیای جدیدی از عصر اطلاعات همانند سایت،وبلاگ، وبگاه و تارنما و … به روی کار آمدند که توانستند راه راتباطی جدید را بین کاربران و مردم دینا به وجود آورند. لازم به ذکر است که از مهم ترین مزایا و کاربرد های وب سایت ها، معرفی کسب و کار ها و خدمات اصناف برای تمامی مشتریان در تمامی نقاط کشور میباشد که در ادامه این مقاله به شرح این موضوع نیز پرداخته ایم. بررسی تفاوت طراحی سایت مقدماتی و طراحی سایت حرفه ای اصفهان وب سایت چیست؟ در پاسخ به این سوال بایستی در ابتدا بگوییم که وب سایت به صفحاتی گفته می شود که در بستر اینترنت در اختیار کاربران قرار میگیرد تا کسب وکارها بتوانند محتوا و اطلاعات مختلف در هر حوزه ای مانند انواع متن ها، تصویر، فیلم و فایل های صورتی یا پادکست را متناسب با نیاز هر کاربری را منتشر کنند. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها با هدف جذب مشتریان و همچنین ارتباط […]

آموزش نرم افزار فیگما
مطالعه :

در سال های اخیر طراحی ظاهر سایت با برنامه های مختلف بسیار متحول شده است و برخی از برنامه ها کاملا حرفه ای بوده وسایت های جذابی را ایجاد می کنند. یکی از این برنامه ها figma است. در این مطلب میخواهیم معرفی مختصر و آموزش نرم افزار فیگما را باهم بخوانیم. با تیم طراحی سایت وب یار اصفهان همراه باشید تا این آموزش را یاد بگیریم. طراحی سایت با نرم افزار Figma به شما امکان داشن یک رابط کاربری جذاب را می‌دهد. داشتن یک رابط کاربری جذاب از مهمترین عوامل تاثیرگذار برروی هر کاربری، هنگام مراجعه به سایت شما است. در طراحی رابط کاربری به دو عنصر ظاهر رابط و شیوه آسان کار با آن باید توجه کرد. این دو عنصر دقیقاً مکمل یکدیگر هستند. زیرا جذابیت رابط کاربری در نگاه اول کاربر را جذب می‌کند. اما بعد از داشتن رابط کابری جذاب، آنچه که تاثیر زیادی در ماندگاری مخاطب دارد، شیوه کار آسان با رابط کاربری است. این روزها نرم افزارهای زیادی برای طراحی یک رابط کاربری جذاب طراحی شده است.  از بهترین نرم‌افزارها در این زمینه، می‌توان به فیگما اشاره کرد. نرم افزار فیگما این امکان را به شما می‌دهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شیوه‌ای آسان یک رابط کاربری جذاب و به اصطلاح User Friendly را طراحی کنید. فیگما چیست؟ فیگما یک نرم‌افزار محبوب […]

english wordpress store templates
مطالعه :

قالب فروشگاهی وردپرس انگلیسی همان چیزی است که کاربران وردپرس به دنبال آن هستند. این روزها در هر خانه‌ای افرادی وجود دارند که ترجیح می‌دهند خرید‌های خود را از اینترنت انجام دهند. افرادی که بجای گشتن در خیابان‌های شلوغ شهر دوست دارند، وقت خود را در خانه و پای لپ¬تاپ خود بگذرانند. این گونه است که روز به روز به تعداد افرادی که خرید‌های خود را از طریق اینترنت انجام می دهند افزوده خواهد شد. اگر شما هم یک وب سایت فروشگاهی داشته باشید قطعا دوست دارید که هر روز بیشتر از قبل پیشرفت کنید. برای بهبود عملکرد و فضای ظاهری سایت خود و همچنین افزایش امنیت آن به یک قالب وردپرسی مناسب احتیاج دارید. قالب‌های وردپرسی یکی از تاثیرگذارترین ویژگی‌‌های سایت، روی میزان افزایش بازدید و فروش است. تا پایان مطلب با وب یار همراه شوید و بیشتر با بهترین قالب های انگلیسی وردپرس آشنا شوید. قالب های فروشگاهی انگلیسی وردپرس تنوع قالب‌های فروشگاهی بسیار بالا است، زیرا سلیقه افراد در رابطه با چگونگی طراحی ظاهر سایت با هم تفاوت دارد. از طرفی امکاناتی که هر یک از آن¬ها از قالب فروشگاهی نگلیسی خود توقع دارند دارای تفاوت¬هایی با یکدیگر است. پس طبیعی بوده که تنوع این قالب¬ها نیز بسیار بالا باشد و شما در هنگام انتخاب قالب مورد نظر خود با مشکل مواجه شوید. همان‌طور که پیش از […]

امنیت در وب سایت
مطالعه :

امنیت در وب سایت از مباحث بسیار مهم حوزه طراحی سایت و برنامه نویسی به شمار می رود. اگر سایت نقایصی داشته باشد به راحتی هک می شود. با وب یار همراه باشید تا چگونگی حفاظت از سایت را بیاموزیم. امنیت در وب سایت‌ها، مجموعه اقداماتی است که به منظور بالا بردن ضریب امنیت سایت و کاهش میزان نفوذپذیری سایت‌ها انجام می‌شود. در واقع بالا بردن امنیت سایت از هرگونه دسترسی و سوء استفاده از وب سایت‌ها، جلوگیری می‌کند. بسیاری از وب سایت ها به دلیل پایین بودن امنیت، در حمله های سیابری با شکست مواجه شده و داده های خود را به راحتی از دست خواهند داد. حملات سایبری معمولا، خسارت های جبران ناپذیری را به مدیران وبسایت تحمیل خواهند کرد. در این مقاله قصد داریم چند فرضیه درباره امنیت در وب سایت‌ها را معرفی کنیم که با رعایت آن‌ها، می‌توانید مطمئن شوید که داده‌های شما در معرض مجرمان سایبری قرار نخواهد گرفت. امنیت سایت چیست؟ امنیت در وب سایت چیست و چه اهمیتی دارد؟ در صورت رعایت نکات امنیتی، وب سایت شما به وضعیتی خواهد رسید که در کنار خدمت‌رسانی معمول، از بالاترین سطح امنیت برخوردار بوده و سطح آسیب‌پذیری آن تا حد امکان، کاهش می‌یابد. امنیت سایت به موارد زیادی وابسته است که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهیم شد. دلایل اهمیت امنیت در وب سایت ها […]

شبکه بندی بوت استرپ
مطالعه :

آموزش سیستم شبکه بندی در بوت استرپ در این مطلب از مجموعه آموزش های وب یار می خواهیم سیستم شبکه بندی بوت استرپ را آموزش دهیم. با ما همراه باشید و چنانچه پرسشی نسبت به این مبحث دارید می توانید در بخش نظرات سوال خود را مطرح کنید و پاسخ آن را خواهیم داد. شبکه (Grid) چیست؟ با مراجعه به ویکی پدیا تعریف زیر را از شبکه داریم: شبکه در طراحی گرافیکی به یک ساختار (معمولاً دو بعدی) گفته میشود که برای ایجاد محتوای ساخت یافته از خطوط مستقیم عمودی و افقی استفاه میکند. از این سیستم برای ایجاد لایه های متناسب با چاپ استفاده میشود. همچنین در طراحی وب برای ایجاد لایه های متناسب و سازگار با یکدیگر از سیستم شبکه بندی استفاده میشود. سیستم شبکه بندی در بوت استرپ صفحه وب ما را به قسمت های مساوی تقسیم میکند. همانند یک برگه در نقشه کشی ؛ با این کار میتوانیم سازگاری و تناسب بین اشیاء مختلف در وب سایت خودمون رو حفظ کنیم. سیستم شبکه بندی در بوت استرپ چیست؟ باتوجه به تعریف رسمی سایت بوت استرپ ؛ سیستم شبکه بندی در بوت استرپ به صورت زیر تعریف میشود: بوت استرپ شامل سیستم شبکه بندی متحرک و با رویکردی Mobile First است که عرض صفحه را به ۱۲ ستون مساوی تقسیم میکند. اندازه ستون ها باتوجه به عرض […]

آموزش کدهای مهم وردپرس بخش 2
مطالعه :

آموزش کدهای مهم وردپرس بخش 2 آموزش توسعه وردپرس . وردپرس یک نرم افزار وب رایگان است که می توانید از آن برای ایجاد وب سایت ها، وبلاگ ها یا برنامه های زیبا استفاده کنید. اگر می خواهید توسعه وردپرس را یاد بگیرید، در جای درستی هستید! ما یک راهنمای جامع ایجاد کرده‌ایم که به شما کمک می‌کند توسعه وردپرس را به صورت آنلاین بیاموزید، چه تازه طراحی و ساخت اولین تم خود را شروع کرده‌اید، چه بخواهید موضوعات پیشرفته‌تری مانند ایجاد افزونه‌ها یا استفاده از WordPress REST API را بررسی کنید. این راهنمای آموزشی به شما کمک می کند: اولین قالب وردپرس خود را طراحی و بسازید. تم های خود را مطابق با نیازهای خود سفارشی کنید یا به صورت آنلاین بفروشید. با استفاده از WooCommerce ویژگی های تجارت الکترونیک را به تم های خود اضافه کنید. افزونه های وردپرس را توسعه و استفاده کنید. برنامه هایی بسازید که از قدرت وردپرس استفاده کنند.    قالب وردپرس چیست؟ قالب وردپرس گروهی از فایل‌ها است که ظاهر را تعیین می‌کنندو ارائه مطالب در وب سایت شما مضامین وردپرس در موفقیت این پلتفرم بسیار موثر بوده و به کاربران اجازه می دهد تا به سرعت و به راحتی نحوه ظاهر و عملکرد وب سایت خود را تغییر دهند. افزونه های وردپرس چیست؟ مضامین وردپرس کاملاً توسط افزونه های وردپرس تکمیل شده […]

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.