0

سبد خرید شما خالی است.

طراحی سایت در اصفهان, سئو سایت اصفهان, ساخت سایت اصفهان, طراحی سایت حرفه ای اصفهان, بهینه سازی سایت , بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ 09133886881 احمدپور

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php

نویسنده پشتیبانی وب یار
امتیاز مطلب
تعداد بازدید 8816
تاریخ بروزرسانی 12 آوریل 2018

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی ازasp php


در زیر لیست سایتهایی که هاست رایگان , دامنه رایگان را در اختیار شما قرار میدن وجود داره با مشخصات کامل از قبیل نوع دامین (Domain) پشتیبانی از MYSQL/PHP و میزان Transfer ماهانه. (جهت تست استفاده کنید)

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php

Host Ultra – http://www.hostultra.com/
No image galleries allowed. Unlimited space with unlimited bandwidth. Filesize limit 1Mb. (IMG:http://winbeta.net/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Exit Pop-up ads on each page. FTP and browser uploads. PHP supported. Domain hosting available. URL: ‘http://www.hostultra.com/~yoursite/’.

Atgig – Unreliable?- http://atgig.com
۱۵MB file size limit – No-Ads
۲۴/۷ File Manager
۱ GB of web space
۱۰۰ GB of transfer/mo
PHP/MYSQL, CGI, SSI
Fast, Friendly Tech Support
URL: ‘http://www.atgig.com/yoursite’

x10hosting – http://x10hosting.com
Your URL: www.YOU.x10hosting.com
Excellent Service – Domain Hosting
Three different packages to choose from, minimal downtime.
۱۰۰MB – 2500MB, 3GB Transfer – 45GB Transfer depending on package.

Gizba.com – http://www.gizba.com
Temporarily Down? 500Mb. Browser uploads. Guestbook and message boards provided. FrontPage supported. URL: ‘http://gizba.com/user/yoursite/’.

Deluxe Host: – http://dhost.info/
DeluXe Host offers:
– ۱۰۰MB Webspace
– ۳۰۰GB Traffic
– FTP
– PHP + MySQL
– no ads!
– absolutely free!
– short domain: dhost.info/username,
– for free.

XTHost: – http://xthost.info/
XT Host offers:
– ۳۰MB webspace,
– browser and ftp upload,
– ad-free webhosting,
– no registration required
– short domain: xthost.info/username,
– for free.

TopCities.com – http://www.topcities.com/
۱۵۰Mb. Browser uploads. CGI scripts include guestbook, message board, form mailer and counter. URL: ‘http://yoursite.topcities.com/’.

DomainDLX – http://www.domaindlx.com/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. Banner or popup on each page. Browser upload. Web-based email. Domain hosting. ASP, Access databases and SSI supported.

Biz.ly – http://www.biz.ly
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. Browser uploads. Banner on each page. URL: ‘http://yoursite.biz.ly’.

Fateback – http://www.fateback.com/
۶۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP and browser uploads. POP3 email. Domain hosting available. URL: ‘http://yoursite.fateback.com/’.

Tripod-UK – http://www.tripod.lycos.co.uk/
۵۰Mb. Banner frame ad. Browser and FTP uploads. MS FrontPage, PHP and MySQL supported. URL: ‘http://members.lycos.co.uk/yoursite/’.

Geocities – http://geocities.yahoo.com/
۱۵ Mb with 3Gb monthly bandwidth limit. Banner or Pop-up ads on each page. Browser or FTP uploads. On-line editor. CGI scripts: counter and guestbook. URL: ‘http://www.geocities.com/yoursite/’.

FortuneCity – http://www.fortunecity.com/
۲۵ Mb with 3Gb monthly bandwidth. Banner ad and Pop-ups on each page. FTP uploads. URL: ‘http://members.fortunecity.com/yoursite/’.

AOL Hometown – http://hometown.aol.com/
۱۲Mb. Banner frame ad. FTP uploads. URL: ‘http://hometown.aol.com/yoursite/’.

Freeservers.com – http://www.freeservers.com/
۱۲ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Email forwarding. CGI scripts: counter, guestbook and form mailer. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.freeservers.com/’.

Tripod.com – http://www.tripod.lycos.com/
۲۰ Mb. Banner or Pop-up ad on each page. FTP uploads. MS FrontPage, CGI and Perl supported. Web-based builder and templates provided. URL: ‘http://yoursite.tripod.com/’.

Angelfire – http://www.angelfire.lycos.com/
۲۰Mb. Choice of pop-up or on-page ads. FTP or Browser uploads. Templates and building tools provided. URL: ‘http://www.angelfire.com/dir/yoursite/’.

Brinkster – http://www.brinkster.com/
۳۰Mb with 500Mb monthly bandwidth. Browser uploads. ASP supported. URL: ‘http://www##.brinkster.com/yoursite/’.

MyWebPage at Netscape –
۲۰Mb. Banner ad at top of each page. Browser uploads. URL: ‘http://webpages.netscape.com/yoursite/’.

Free Hosting Guru – http://www.freehostingguru.com/
For approved sites. 5Mb space with unlimited bandwidth. No ads. Browser uploads. PHP supported. URL: ‘http://yoursite.freehostingguru.com/’.

Host Department –
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP uploads. Guestbook, message board and form mailer provided. Password protection for directories available. URL: ‘http://free.hostdepartment.com/yoursite/’.

ProHosting –
۲۰Mb with 1Gb monthly bandwidth. FTP uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://free.prohosting.com/~yoursite/’.

CyberSoup – http://www.cybersoup.com/
۱۵Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://my.cybersoup.com/yoursite/’.

WebSpawner.com – http://www.webspawner.com/
For beginners. Pop-up ad on each page. Web-based builder and site management tools.

NexusWebs – http://www.nexuswebs.net/
۳۵Mb with 750Mb bandwidth. No forced banner ads. FTP and browser uploads. Web-based email. Online website builder. URL: ‘http://yoursite.nexuswebs.net/’.

Anzwers – http://www.anzwers.org/
Unlimited space and bandwidth. Banner ad each page. Browser uploads. URL: ‘http://www.anzwers.org/free/yoursite/’.

Free Web Space – http://www.freewebspace.com/
۲۰ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Email forwarding. CGI scripts and website tools. URL: ‘http://yoursite.freewebspace.com/’.

XentriK Free Hosting – http://www.xentrik.net/
۱۰Mb. No forced ads. Guestbook and message board provided. Web-based email account. Browser uploads. URL: ‘http://xentrik.net/yoursite/’.

Thirdage.com –
۹Mb. Pop-up ad on each page. Browser uploads. Guestbook and counter provided. URL: ‘http://home.thirdage.com/area/yoursite/’.

FreeHomePage.com –
۱۲Mb. Templates provided. Pop-up and banner ads on each page. URL: ‘http://yoursite.freehomepage.com/’.

۱ASPHost – http://www.1asphost.com/
۱۰۰ Mb with 1 GB bandwidth. Pop-up ads on each page. ASP and MS Access databases supported. URL: ‘http://home.1asphost.com/yoursite/’.

Web Host Me – http://www.webhostme.com/
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Pop-up or banner ad on each page. Browser uploads. Support for MS Access databases, MS FrontPage and ASP. Web-based email. Domain hosting. URL: ‘http://www.yoursite.webhostme.com/’.

Freespaces.com – http://www.freespaces.com/
Unlimited space and bandwidth. No forced banner ads. URL:’http://www.freespaces.com/yoursite’.

Dreamwater – http://www.dreamwater.com/
۵۰+ Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. Templates provided. CGI scripts: chat board, form mailer, and guestbook. URL: ‘http://yoursite.dreamwater.com/’.

Global Web – http://www.globalweb.com.ru/
Requires forum posting. 150Mb space with 1Gb bandwidth. No forced ads. FTP uploads. POP3 email. PHP, MySQL, CGI, ASP, MS FrontPage supported. Subdomain and domain hosting.

eSmartStart – http://www.esmartstart.com/
۲۰Mb. FTP and browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.eSmartWeb.com/’.

Eccentrix – http://www.eccentrix.com/
۵۰ Mb with 900Mb monthly bandwidth. Pop-ups on each page. CGI scripts: guestbook and message board. URL: ‘http://www.eccentrix.com/dir/yoursite/’.

۲GlobalMart.com – http://2globalmart.com/
۱۲Mb. FTP uploads. Web-based email. Counter, form mailer and guestbook provided. FrontPage supported. URL: ‘http://yoursite.g2gm.com/’.

T35.com – http://www.t35.com/
Unlimited space with unlimited bandwidth. 500kb filesize limit. Pop-under ads. FTP uploads. PHP, SSI supported. Domain name hosting available. URL: ‘http://yoursite.t35.com/’.

۷Host –
۵۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. ASP supported. URL: ‘http://user.7host.com/yoursite/’.

Websamba.com – http://www1.websamba.com/
۳۰Mb with unlimited bandwidth. Banner at top and bottom of each page; no user ads. FTP uploads. CGI, ASP, SSI and ODBC databases supported. URL: ‘http://www.websamba/yoursite/’.

Megspace – http://www.megspace.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: form mailer, guestbook, and message board. URL: ‘http://www.megspace.com/dir/yoursite/’.

Graffiti.net –
۲۰Mb. Button link required. FTP uploads. Web-based email. Full CGI-BIN support, chat, message boards and mailing lists. URL: ‘http://www.graffiti.net/yoursite/’.

CentralPets.com –
For pet and animal related websites. Browser uploads. Templates provided.

۱۰۰ Megs Free –
۱۰۰Mb. Banner or Pop-up ad on each page. Browser or FTP uploads. Template based editor. CGI scripts: form mailer, message board, and guest book. URL: ‘http://yoursite.100megsfree.com/’.

HostsLtd – http://www.hostsltd.com/
۲۰Mb. Counters, guestbooks, polls, forums and form mailer provided. URL: ‘http://www.freehostsltd.com/dir/yoursite/’.

aboho.com – http://www.aboho.com
Requires forum posting. 15Mb space and 500Mb bandwidth. No forced banner ads. FTP uploads. PHP, MySQL supported. cPanel provided. Subdomain hosting.

TheFreeWebHosting – http://www.thefreewebhosting.com/
Offers webhosting and email to members of their forum. Requires ownership of an existing domain name.

JoinMe – http://www.joinme.net/
۵Mb. Web based editor, guest books and bulletin boards provided. URL: ‘http://joinme.net/yoursite’.

۲۰ Megs Free.com – http://www.20megsfree.com
۲۰Mb. Browser or FTP uploads. Website builder and templates provided. Guestbook, counter and form mailer provided. URL: ‘http://yoursite.20megsfree.com/’.

Mg2.org – http://www.mg2.org/
A community focused on web hosting. Sponsor based user selection and approval. 20Mb. No forced ads. FTP uploads. PHP, CGI, JSP and Perl supported. GCC access provided. URL: ‘http://yoursite.mg2.org/’.

FortuneCity UK –
۲۵Mb with 0.5Gb monthly bandwidth. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. URL: ‘http://members.fortunecity.co.uk/yoursite/’.

Planet-D – http://www.planet-d.net/
Unlimited space. Browser uploads. Web-based email. PHP, Perl, suexec supported. Domain hosting allowed. URL: ‘http://yoursite.planet-d.net/’.

Free Web Hosting –
Unlimited space with unlimited bandwidth. Header and footer ads on each page. FTP uploads. Web-based email. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.sohounion.com/’.

Free Web Page Hosting – http://www.freewebpage.org/
۱۵۰Mb with 600Mb monthly bandwidth. 900kb filesize limit. Banner or Pop-up ads. FTP and browser uploads. Form mailer, guestbook and message board provided. URL: ‘http://yoursite.freewebpage.org/’. Affiliated with TopCities.

۰۰server.com – http://00server.com/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. URL: ‘http://yoursite.00space.com/’.

Stormpages.com – http://www.stormpages.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Scripts: message board, guest book. Web-based site builder provided. URL: ‘http://stormpages.com/yoursite/’.

X-Mail.net – http://www.x-mail.net/
۲۰Mb. 500kb filesize limit. Browser uploads. Web-based email account.

SitePalace.com – http://www.sitepalace.com/
۸Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: counter. URL: ‘http://www.sitepalace.com/yoursite/’.

Illusion FX Net – http://www.illusionfxnet.com/
۲۵۰Mb with unlimited bandwidth. POP3 email. PHP, Perl, MySQL, PostgreSQL supported. Subdomain hosting.

Web Hosting Pal –
۵۰Mb with 5000Mb monthly bandwidth. No forced ads. FTP uploads. PHP, Perl, SSI supported. URL: ‘http://yoursite.webhostingpal.com/’.

The Express Page – http://expage.com/
For creating a first home page. 1 page allowed. Browser uploads. URL: ‘http://expage.com/yoursite/’.

Sakellaris Electronics – http://www.snn.gr/
۱۲Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Templates provided. Email forwarding. URL: ‘http://yoursite.snn.gr/’.

Bz.tc – http://www.bz.tc/
۲۰ MB. Banners and Pop-up ad on each page. FTP. URL: ‘http://www.yoursite.bz.tc’.

PrimeTap –
۱۲Mb. Banner and Pop-up ads on each page. Browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.primetap.com/’.

Cool Free Pages – http://www.coolfreepages.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Exit Pop-up ad. FTP uploads. PHP supported. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.coolfreepages.com/’.

Psend –
۱۲Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Web-based email. PHP supported. URL: ‘http://yoursite.psend.com/’.

OAM Web – http://oamweb.com/
۵ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: form mailer, guestbook, and message board. URL: ‘http://oamweb.com/dir/yoursite/’.

Lifelesspeople.com –
For approved sites. 100Mb with 2Gb monthly bandwidth. No forced ads. FTP uploads. PHP, MySQL, Perl, SSI supported. Domain hosting supported. Subdomains at lifelesspeople.com, l2p.net and belike.net

Free Web Town – http://www.freewebtown.com/
Web-based site builder. URL: ‘http://www.freewebtown.com/yoursite/’.

ProperComfy – http://www.propercomfy.co.uk
۵۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP uploads. Web-based email. PHP, Perl, MySQL supported. Domain hosting available. URL: ‘http://yoursite.propercomfy.co.uk/’.

Angel Towns – http://www.angeltowns.com
۵۰Mb with unlimited bandwidth. 900kb filesize limit. No forced ads. Browser uploads. URL: ‘http://angeltowns.com/yoursite/’.

HostRave Free Hosting – http://www.freehosting.hostrave.com
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Text link ads. FTP and browser uploads. PHP, MySQL, CGI, Perl supported.

WebMasterTools.Com – http://www.webmastertools.com/
۱۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on homepage. FTP uploads. Two POP3 email accounts. URL: ‘http://webmastertools.com/dir/yoursite/’.

Xaper Homepages –
۲۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.xaper.com/’.

FriendPages – http://www.friendpages.com/
۵Mb. Ads on pages. URL: ‘http://yoursite.friendpages.com/’.

Cooo.net – http://www.cooo.net/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. 500kb filesize limit. Ads on pages. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.cooo.net/’.

BuildtoLearn – http://tejaratsms.ir
For accepted sites. 20Mb. FTP uploads.

FreeCyberZone.com –
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Free web-based e-mail. CGI scripts: counter, guestbook and message boards. URL: ‘http://yoursite.freecyberzone.com/’.

Xenith – http://www.xenith.com
For established web sites. 100Mb with 10Gb monthly bandwidth. Banner ads.

Community Architect – http://signup.communityarchitect.com/cgi-bin/signup
۱۲Mb with 512Mb monthly bandwidth. Ads on pages. 256kb filesize limit. Online site builder. Subdomain hosting.

hus.meg.nu – http://hus.meg.nu/
۲.۵Mb. 500kb filesize limit. No forced ads. Site builder tools. URL: ‘http://hus.meg.nu/homepage/dir/yoursite’.

TheGeekHost.com – http://www.thegeekhost.com/
For technically oriented sites. 15Mb with 500Mb monthly bandwidth. Ads on pages. Browser uploads. SSI supported. Site building and management tools. Available scripts include guestbook, counter, appointment book, and message board. URL: ‘http://www.thegeekhost.com/yoursite/’.

Hostars Free Web Hosting – http://www.hostars.com
۲۵Mb space and 500Mb monthly bandwidth. Ads on pags. FTP uploads. URL:

OurWeb.to –
۲۰Mb. Banner ads on pages. FTP and browser uploads. Email forwarding. CGI scripts, CGI-BIN access provided. SSI, PHP, MySQL, ASP, MS Frontpage extensions suppported. URL: ‘http://www.ourweb.to/~yoursite/’.

PCI Free Host – http://pcifreehost.com/
۱۲Mb with 512Mb monthly bandwidth. 256kb filesize limit. Banner ad on each page. Email forwarding. CGI scripts: webring, message board, form mailer and counter. URL: ‘http://yoursite.pcizone.com/’.

Yours2Use – http://www.yours2use.co.uk/
۲Mb. No forced ads. URL:’http://members.yours2use.co.uk/yoursite/’.

۲۰megs.com – http://www.20megs.com/
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. FTP or browser uploads. CGI scripts: guestbook and message board. URL: ‘http://www.20megs.com/category/yoursite/’.

۲mh.net –
۱۰۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.maddsites.com’.

Pinoysite – http://www.pinoysite.com/
For Philippine theme sites. Banner ad on each page. Browser uploads. URL: ‘http://www.pinoysite.com/dir/yoursite/’.

Free Info Center – http://www.freeinfocenter.net/
۵۰Mb with 2Gb monthly transfer. Banner on each page. FTP uploads. Frontpage and ASP supported. POP3 email. Domain hosting available. URL: ‘http://www.freeinfocenter.net/yoursite/’.

Home Page Builders – http://www.homepagebuilders.com
۱۲Mb. Banner at top and bottom of each page. Browser uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://yoursite.fabpage.com/’.

Crazyghost.com – http://crazyghost.com/
۲۰۰Mb with 10Gb bandwidth. No forced ads. CGI, PHP, MySQL, CURL, Perl supported. cPanel provided.

۱۲mb.com – http://www.12mb.com/
۱۲Mb with unlimited bandwidth. Exit Pop-up on each page.

ComVision2000.com – http://www.comvision2000.com/
۱۲ Mb. Adframe at top of each page. Browser or FTP uploads. Web-based email account. URL: ‘http://yoursite.comvision2000.com/’ or ‘http://yoursite.2itb.com/’.

Wizards of WizardSoul – http://wizardsoul.com/
For a simple web page. Text link ad at top of each page. Web-based builder and messenger system provided. URL: ‘http://wizardsoul.com/wizards/yoursite/’.

E-Securenetworks – http://www.e-securenetworks.net/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. PHP and Perl supported. Web-based email. URL: ‘http://www.e-securenetworks.net/yoursite/’.

GoBot – http://www.gobot.com/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Templates provided. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.gobot.com’.

ababa – http://www.ababa.net/
۱۵Mb with 1Gb monthly bandwidth. MP3 and EXE files not allowed. No forced ads. Browser uploads. SSI supported. URL: ‘http://ballz.ababa.net/yoursite/’.

MsgServerNet – http://www.msgserver.net/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Web-based and POP3 email provided. URL: ‘http://yoursite.msgserver.net/’.

GigDig – http://www.gigdig.com/
۷۲۰kb. No forced ads.

CCRTC Internet – http://www.ccrtcweb.com/
No forced ads. URL: ‘http://www.ccrtc.com/dir/yoursite/’.

Virtual Solar System –
۵Mb. No forced ads. Browser uploads. URL: ‘http://www.virtualsolarsystem.com/dir/yoursite/’.

Balasainet.com – http://www.balasainet.com
۲۵Mb. Browser uploads. Perl/CGI supported. Subdomain hosting.

Lecktronix.net – http://freehosting.lecktronix.net/
۲۰Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Web-based site builder provided. CGI scripts: counter, guestbook and forms. URL: ‘http://yoursite.lecktronix.net/’.

Gpox.com – http://www.gpox.com
۲۵Mb with unlimited bandwidth. FTP and browser uploads. Subdomain hosting.

۴qtherapeia.com – http://4qtherapeia.com/
Only for sites that have already been built. 10Mb. No forced ads. Browser uploads. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.joolsc.net/’.

The Free Auction –
۱.۵Mb. Browser uploads. Web-based PageBuilder and templates provided. Search box, guestbook, counter and form mailer provided.

Slydevil’s Lair –
۵Mb. Four DS3 backbone connections. No forced banner ads. Browser uploads. Guestbook provided.

nu3.net – http://www.nu3.net/
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Web-based email. Scripts: form mailer, guestbook and message boards. URL: ‘http://yoursite.nu3.net/’.

SiteActNow Free Flash Hosting –
For Macromedia Flash pages. No forced ads. URL: ‘http://yoursite.siteactnow.com/’

SwiftHost –
۱۰۰Mb. No forced ads. FTP uploads. PHP and ASP supported.

A11.net – http://www.a11.net/
۱۲Mb. Ads on pages. Browser uploads. Email forwarding. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.a11.net/’.

QuickFox Websites –
۱۵۰Mb. No forced banner ads. SSI supported. URL: ‘http://users.quickfox.org/~yoursite/’.

Free Web Space –
۵۰Mb. FTP uploads.

IzeroP – http://www.izerop.com
۴۰Mb. No forced ads. PHP supported. URL: ‘http://izerop.com/yoursite/’.

FreePages – http://nutang.com/fp.php
۵ web pages allowed. Templates provided. URL: ‘http://pages.nutang.com/yoursite/’.

HomePageHost –
Application review in signup. 50Mb. FTP uploads. PHP, MySQL supported. Subdirectory hosting.

Worldbreak.com – http://www.worldbreak.com/
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Unlimited web-based email accounts. CGI scripts include counters, form mailer and guestbook. URL: ‘http://yoursite/worldbreak.com/’.

IcySpicy –
۲۰Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.icyspicy.com’.
هاست host رایگان پشتیبانی از asp php asp.net
Freewebs – http://freewebs.com
۴۰MB Space, 500MB bandwidth. URL:’http://freewebs.com/yourusername
——————
http://www.Relax.ir این هاست رایگان دیگر یک کنترل پنل plesk به همراه تمامی امکانات از جمله :

با امکان ایجاد یک زیر دامین رایگان
کنترل پنل Plesk (ویندوز)
پشتیبانی از تمامی بانکهای اطلاعاتی
Access, MsSQL 2000,MsSQL 2005,MySQL
ایمیل با قابلیت بهره گیری از Outlook
استفاده از پرتال ها و CMS های اماده
با قابلیت استفاده از SQL SERVER 2005
قابل اتصال به نرم افزار Front page
ایجاد اکانت اتصال به ftp
پشتیبانی از تمام زبانهای برنامه نویسی Php,Asp,Asp.NET 1,Asp.Net 2

منبع: تبیان

مطالب مرتبط
طراحی سایت صنعتی اصفهان
مطالعه :

در مقاله زیر به طراحی سایت صنعتی توربو می پردازیم. طراحی سایت صنعتی توربو داشتن یک سایت خوب باعث معرفی حرفه ی صنعتی و خارج شدن از فضای سنتی به فضای به روز و در حال پیشرفت می شود .پیشنهاد می شود صاحبان صنعت و تجارت هرچه سریعتر به منظور استفاده از سهم اینترنت درتجارت وارد این حوزه شوند. امروزه با ورود اینترنت در کسب و کار ها  ، نحوه ی بازاریابی , جذب مشتری , معرفی کالا ها، ارتباط موثر با مشتری و غیره تحت تاثیر قرار گرفته است . حضور در فضاهای بین المللی و معرفی محصولات در کشورهای مختلف  از دلایلی میباشد که صاحبان صنعت را برای داشتن سایت صنعتی اختصاصی تشویق می کند.     طراحی سایت صنعتی توربو برای ارائه خدمات جوشکاری،مناسب برای افرادی که خدمات تاسیساتی و ساختمانی ارائه میدهند در دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است. قالب سایت طراحی سایت صنعتی برای تمامی افرادی که قصد ارائه خدمات ساختمانی،تاسیساتی،نصب وراه اندازی و تعمیرات را دارند مناسب میباشد. این طراحی سایت صنعتی با رنگ بندی صنعتی و زنده و پرانرژی قرمز و سورمه ای برای مشاغلی که نیاز به سایت های پرانرژی دارند بسیار کاربردی میباشد. طراحی اختصاصی قالب توربو با ورژن 5.4 php  توسط تیم طراحی وب یار انجام شده است.سایت توربو برای افرادی که قصد معرفی و ارائه خدمات به […]

دانلود قالب شرکتی وردپرس افرا Afra
مطالعه :

قالب وردپرس افرا شرکتی یکی از بهترین قالب های حرفه ای وردپرس می باشد که شما در آن بدون داشتن دانش برنامه نویسی قادرید یک سایت زیبا و متناسب با کسب و کارتان ایجاد و به کسب در آمد بپردازید.

مطالعه :

در این مقاله میخواهیم به 13 نکته ای که در انتخاب دامین باید رعایت شوند اشاره کنیم. 13 نکته ای که در انتخاب دامین باید رعایت شوند در ابتدا باید تعریف مختصری از دامین به شما ارائه کنیم در ابتدا با یک مثال شروع میکنیم: فرض کنید شما برای راه اندازی کسب و کاری نیاز به یک مغازه دارید در این صورت یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد نام و نشانی مغازه می باشد. در زمان انتخاب نشانی و اسم مغازه باید به این موضوع توجه داشته باشید که اینکار میتواند تاثیر بسیار زیادی بر روی آینده کاری شما داشته باشد.دامنه یا domain مانند نام و آدرس شما در فضای وب می باشد که برای انتخاب آن باید زمان مناسبی صرف کرد.     دامین از 3 بخش تشکیل شده: قسمت اول که شامل www میشود. قسمت دوم که همان نام وبسایت میباشد. قسمت سوم دامنه که پسوند یا Top Level Domain(TLD)نام دارد. در بالا متوجه شدید دامین چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است.حال میخواهیم در انتخاب نام دامین نکاتی را به شما گوشزد کنیم.دقت داشته باشید که انتخاب نام دامین تاثیر بسیار زیادی در سئوی سایت و رتبه سایت شما در گوگل خواهد داشت.     1- دامنه کوتاه دامنه کوتاه بسیار راحت تر در ذهن کاربر میماند. 2- پسوند تک کلمه ای […]

محل قرار گیری عناصر ، خواص float و clear
مطالعه :

در این مقاله با موضوع محل قرارگیری عناصر با خواص float و clear با ما همراه باشید. محل قرارگیری عناصر با خواص float و clear امروز قصد بیان سه Property کاربردی در CSS رو داریم. برای آشنایی کامل با Property های position و float ،clear تا انتهای مطلب با تیم طراحی سایت اصفهان همراه باشید. محل قرار گیری عناصر با خواص float و clear خاصیت position خاصیت position برای تعیین موقعیت عناصر در یک صفحه تعیین می شود؛ هم چنین با استفاده از این ویژگی می توانید عناصر را در صفحه وب پشت سر هم قرار دهید . ویژگی position دارای 4 مقدار اصلی می باشد که هر کدام دارای کاربرد مخصوص به خود است.در ادامه به بررسی چهار مقداری که ویژگی position دارد، می پردازم. Static تمام عناصر HTML به طور پیش فرض دارای مقدار استاتیک هستند به عبارتی نوشتن و یا ننوشتن مقدار static در هنگام کد نویسی تاثیری نخواهد داشت و عناصر در همان محلی که هستند نمایش داده می شوند. عناصری که از ویژگی static استفاده می کنند از ویژگی های top و right ,bottom ,left تبعیت نمی کنند. Fixed عناصری که مقدار position آن ها fixed می باشد حتی در صورت Scroll خوردن صفحه و یا تغییر اندازه پنجره مرورگر در موقعیت خود قرار خواهند گرفت و موقعیت آن ها نسبت به قبل هیچ تغییری […]

مطالعه :

طراحی ست اداری شرکت آواسنگ طراحی ست اداری شرکت آواسنگ با رنگ بندی زیبا و طرحی شکیل که مناسب برای شرکت صنعتی فعال در زمینه محصولات و صنعت سنگ می باشد با نظر ایشان طراحی و چاپ گردید. سفارش طراحی ست اداری، شامل طراحی کارت ویزیت، طراحی پاکت نامه، طراحی سربرگ، طراحی آرم و لوگو اختصاصی با طرح سفارشی شما صورت می گیرد. شما می توانید سفارش طراحی ست اداری خود را به تیم و ب یار داده تا بار دیگر به صورت حرفه ای در میان رقبایتان بدرخشید. جهت سفارش ست اداری، شرکتی، صنعتی، خدماتی خود با ما در تماس باشید.   طراحی ست اداری، طراحی سربرگ، طراحی کارت ویزیت، طراحی پاکت نامه، شرکت آواسنگ توسط تیم طراحی لوگو و آرم گرافیکی وب یار انجام شده است. ست اداری طراحی شده، با تصاویر مرتبط، به معرفی خود پرداخته و آدرس و شماره تلفن خود را درج نموده است.     طراحی سایت اداری همانطور که می دانید امروزه داشتن وب سایت برای شرکت ها و ادارات بسیار مهم است. طراحی سایت اداری برای ادارات، سازمان ها و ارگان های دولتی و وزارتخانه ها نیز حائز اهمیت است. چرا که اگر امروزه یک اداره یا سازمان دولتی وب سایت اختصاصی و کارآمد نداشته باشد از دیدگاه افراد و مخاطبانی که با آن اداره یا سازمان در ارتباط هستند دیدگاه خوبی […]

آموزش بازاریاب
مطالعه :

آموزش افزایش فروش و درآمد آموزش بازاریابی طراحی سایت با آموزش افزایش فروش و درآمد طبق تحقیقات انجام شده, در تجارت وکسب و کارهای ما رقابت فراوانی به وجود آمده درنتیجه ارتباط برقرار کردن با مشتریان و البته ارتباطی موثر از اهمیت زیادی برخوردار است. در این موقعیت از بین شیوه های متفاوت ارتباط با مشتری بازاریابی بسیار موثر و مهم واقع شده است. در مقاله ای که تیم طراحی سایت اصفهان برای شما آماده کرده اند هدف آموزش بازاریاب و آموزش افزایش فروش و درآمد و… می باشد. این مقاله آموزشی است و برای بهره مند شدن از این مقاله تا پایان با ما همراه باشید.     هدف ما آموزش بازاریاب و آموزش افزایش فروش و درآمد و در نتیجه جذب مشتری است. ولی ابتدا تعاریفی بیان می کنیم تا پله پله متوجه بشوید. تعاریف اولیه آموزش بازاریاب تعریف فروش: فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است و به عبارتی فروش انتهایی ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است و در عین حال شروع یک رابطه بلند مدت با مشتریان می باشد. تعریف فروشنده: فروشنده کسی است که نیاز مشتری را درک نموده، به منظور انتخاب صحیح، مشتری را صادقانه راهنمایی می کند و سرانجام قادر باشد توافق و اعتماد مشتری را برای خرید جلب نماید. مهندسی فروش: در یک تعریف ساده مهندس فروش کسی است که اطلاعات […]

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *