0

سبد خرید شما خالی است.

طراحی سایت در اصفهان, سئو سایت اصفهان, طراحی سایت فروشگاهی , شرکت طراحی سایت اصفهان, طراحی حرفه ای سایت اصفهان, بهینه سازی سایت , بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php

نویسنده پشتیبانی وب یار
امتیاز مطلب
هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php
5 (100%) 1 vote[s]
تعداد بازدید 511
تاریخ بروزرسانی ۴ تیر ۱۳۹۳

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی ازasp php


در زیر لیست سایتهایی که هاست رایگان , دامنه رایگان را در اختیار شما قرار میدن وجود داره با مشخصات کامل از قبیل نوع دامین (Domain) پشتیبانی از MYSQL/PHP و میزان Transfer ماهانه. (جهت تست استفاده کنید)

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php

Host Ultra – http://www.hostultra.com/
No image galleries allowed. Unlimited space with unlimited bandwidth. Filesize limit 1Mb. (IMG:http://winbeta.net/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Exit Pop-up ads on each page. FTP and browser uploads. PHP supported. Domain hosting available. URL: ‘http://www.hostultra.com/~yoursite/’.

Atgig – Unreliable?- http://atgig.com
۱۵MB file size limit – No-Ads
۲۴/۷ File Manager
۱ GB of web space
۱۰۰ GB of transfer/mo
PHP/MYSQL, CGI, SSI
Fast, Friendly Tech Support
URL: ‘http://www.atgig.com/yoursite’

x10hosting – http://x10hosting.com
Your URL: www.YOU.x10hosting.com
Excellent Service – Domain Hosting
Three different packages to choose from, minimal downtime.
۱۰۰MB – 2500MB, 3GB Transfer – 45GB Transfer depending on package.

Gizba.com – http://www.gizba.com
Temporarily Down? 500Mb. Browser uploads. Guestbook and message boards provided. FrontPage supported. URL: ‘http://gizba.com/user/yoursite/’.

Deluxe Host: – http://dhost.info/
DeluXe Host offers:
– ۱۰۰MB Webspace
– ۳۰۰GB Traffic
– FTP
– PHP + MySQL
– no ads!
– absolutely free!
– short domain: dhost.info/username,
– for free.

XTHost: – http://xthost.info/
XT Host offers:
– ۳۰MB webspace,
– browser and ftp upload,
– ad-free webhosting,
– no registration required
– short domain: xthost.info/username,
– for free.

TopCities.com – http://www.topcities.com/
۱۵۰Mb. Browser uploads. CGI scripts include guestbook, message board, form mailer and counter. URL: ‘http://yoursite.topcities.com/’.

DomainDLX – http://www.domaindlx.com/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. Banner or popup on each page. Browser upload. Web-based email. Domain hosting. ASP, Access databases and SSI supported.

Biz.ly – http://www.biz.ly
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. Browser uploads. Banner on each page. URL: ‘http://yoursite.biz.ly’.

Fateback – http://www.fateback.com/
۶۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP and browser uploads. POP3 email. Domain hosting available. URL: ‘http://yoursite.fateback.com/’.

Tripod-UK – http://www.tripod.lycos.co.uk/
۵۰Mb. Banner frame ad. Browser and FTP uploads. MS FrontPage, PHP and MySQL supported. URL: ‘http://members.lycos.co.uk/yoursite/’.

Geocities – http://geocities.yahoo.com/
۱۵ Mb with 3Gb monthly bandwidth limit. Banner or Pop-up ads on each page. Browser or FTP uploads. On-line editor. CGI scripts: counter and guestbook. URL: ‘http://www.geocities.com/yoursite/’.

FortuneCity – http://www.fortunecity.com/
۲۵ Mb with 3Gb monthly bandwidth. Banner ad and Pop-ups on each page. FTP uploads. URL: ‘http://members.fortunecity.com/yoursite/’.

AOL Hometown – http://hometown.aol.com/
۱۲Mb. Banner frame ad. FTP uploads. URL: ‘http://hometown.aol.com/yoursite/’.

Freeservers.com – http://www.freeservers.com/
۱۲ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Email forwarding. CGI scripts: counter, guestbook and form mailer. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.freeservers.com/’.

Tripod.com – http://www.tripod.lycos.com/
۲۰ Mb. Banner or Pop-up ad on each page. FTP uploads. MS FrontPage, CGI and Perl supported. Web-based builder and templates provided. URL: ‘http://yoursite.tripod.com/’.

Angelfire – http://www.angelfire.lycos.com/
۲۰Mb. Choice of pop-up or on-page ads. FTP or Browser uploads. Templates and building tools provided. URL: ‘http://www.angelfire.com/dir/yoursite/’.

Brinkster – http://www.brinkster.com/
۳۰Mb with 500Mb monthly bandwidth. Browser uploads. ASP supported. URL: ‘http://www##.brinkster.com/yoursite/’.

MyWebPage at Netscape –
۲۰Mb. Banner ad at top of each page. Browser uploads. URL: ‘http://webpages.netscape.com/yoursite/’.

Free Hosting Guru – http://www.freehostingguru.com/
For approved sites. 5Mb space with unlimited bandwidth. No ads. Browser uploads. PHP supported. URL: ‘http://yoursite.freehostingguru.com/’.

Host Department –
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP uploads. Guestbook, message board and form mailer provided. Password protection for directories available. URL: ‘http://free.hostdepartment.com/yoursite/’.

ProHosting –
۲۰Mb with 1Gb monthly bandwidth. FTP uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://free.prohosting.com/~yoursite/’.

CyberSoup – http://www.cybersoup.com/
۱۵Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://my.cybersoup.com/yoursite/’.

WebSpawner.com – http://www.webspawner.com/
For beginners. Pop-up ad on each page. Web-based builder and site management tools.

NexusWebs – http://www.nexuswebs.net/
۳۵Mb with 750Mb bandwidth. No forced banner ads. FTP and browser uploads. Web-based email. Online website builder. URL: ‘http://yoursite.nexuswebs.net/’.

Anzwers – http://www.anzwers.org/
Unlimited space and bandwidth. Banner ad each page. Browser uploads. URL: ‘http://www.anzwers.org/free/yoursite/’.

Free Web Space – http://www.freewebspace.com/
۲۰ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Email forwarding. CGI scripts and website tools. URL: ‘http://yoursite.freewebspace.com/’.

XentriK Free Hosting – http://www.xentrik.net/
۱۰Mb. No forced ads. Guestbook and message board provided. Web-based email account. Browser uploads. URL: ‘http://xentrik.net/yoursite/’.

Thirdage.com –
۹Mb. Pop-up ad on each page. Browser uploads. Guestbook and counter provided. URL: ‘http://home.thirdage.com/area/yoursite/’.

FreeHomePage.com –
۱۲Mb. Templates provided. Pop-up and banner ads on each page. URL: ‘http://yoursite.freehomepage.com/’.

۱ASPHost – http://www.1asphost.com/
۱۰۰ Mb with 1 GB bandwidth. Pop-up ads on each page. ASP and MS Access databases supported. URL: ‘http://home.1asphost.com/yoursite/’.

Web Host Me – http://www.webhostme.com/
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Pop-up or banner ad on each page. Browser uploads. Support for MS Access databases, MS FrontPage and ASP. Web-based email. Domain hosting. URL: ‘http://www.yoursite.webhostme.com/’.

Freespaces.com – http://www.freespaces.com/
Unlimited space and bandwidth. No forced banner ads. URL:’http://www.freespaces.com/yoursite’.

Dreamwater – http://www.dreamwater.com/
۵۰+ Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. Templates provided. CGI scripts: chat board, form mailer, and guestbook. URL: ‘http://yoursite.dreamwater.com/’.

Global Web – http://www.globalweb.com.ru/
Requires forum posting. 150Mb space with 1Gb bandwidth. No forced ads. FTP uploads. POP3 email. PHP, MySQL, CGI, ASP, MS FrontPage supported. Subdomain and domain hosting.

eSmartStart – http://www.esmartstart.com/
۲۰Mb. FTP and browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.eSmartWeb.com/’.

Eccentrix – http://www.eccentrix.com/
۵۰ Mb with 900Mb monthly bandwidth. Pop-ups on each page. CGI scripts: guestbook and message board. URL: ‘http://www.eccentrix.com/dir/yoursite/’.

۲GlobalMart.com – http://2globalmart.com/
۱۲Mb. FTP uploads. Web-based email. Counter, form mailer and guestbook provided. FrontPage supported. URL: ‘http://yoursite.g2gm.com/’.

T35.com – http://www.t35.com/
Unlimited space with unlimited bandwidth. 500kb filesize limit. Pop-under ads. FTP uploads. PHP, SSI supported. Domain name hosting available. URL: ‘http://yoursite.t35.com/’.

۷Host –
۵۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. ASP supported. URL: ‘http://user.7host.com/yoursite/’.

Websamba.com – http://www1.websamba.com/
۳۰Mb with unlimited bandwidth. Banner at top and bottom of each page; no user ads. FTP uploads. CGI, ASP, SSI and ODBC databases supported. URL: ‘http://www.websamba/yoursite/’.

Megspace – http://www.megspace.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: form mailer, guestbook, and message board. URL: ‘http://www.megspace.com/dir/yoursite/’.

Graffiti.net –
۲۰Mb. Button link required. FTP uploads. Web-based email. Full CGI-BIN support, chat, message boards and mailing lists. URL: ‘http://www.graffiti.net/yoursite/’.

CentralPets.com –
For pet and animal related websites. Browser uploads. Templates provided.

۱۰۰ Megs Free –
۱۰۰Mb. Banner or Pop-up ad on each page. Browser or FTP uploads. Template based editor. CGI scripts: form mailer, message board, and guest book. URL: ‘http://yoursite.100megsfree.com/’.

HostsLtd – http://www.hostsltd.com/
۲۰Mb. Counters, guestbooks, polls, forums and form mailer provided. URL: ‘http://www.freehostsltd.com/dir/yoursite/’.

aboho.com – http://www.aboho.com
Requires forum posting. 15Mb space and 500Mb bandwidth. No forced banner ads. FTP uploads. PHP, MySQL supported. cPanel provided. Subdomain hosting.

TheFreeWebHosting – http://www.thefreewebhosting.com/
Offers webhosting and email to members of their forum. Requires ownership of an existing domain name.

JoinMe – http://www.joinme.net/
۵Mb. Web based editor, guest books and bulletin boards provided. URL: ‘http://joinme.net/yoursite’.

۲۰ Megs Free.com – http://www.20megsfree.com
۲۰Mb. Browser or FTP uploads. Website builder and templates provided. Guestbook, counter and form mailer provided. URL: ‘http://yoursite.20megsfree.com/’.

Mg2.org – http://www.mg2.org/
A community focused on web hosting. Sponsor based user selection and approval. 20Mb. No forced ads. FTP uploads. PHP, CGI, JSP and Perl supported. GCC access provided. URL: ‘http://yoursite.mg2.org/’.

FortuneCity UK –
۲۵Mb with 0.5Gb monthly bandwidth. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. URL: ‘http://members.fortunecity.co.uk/yoursite/’.

Planet-D – http://www.planet-d.net/
Unlimited space. Browser uploads. Web-based email. PHP, Perl, suexec supported. Domain hosting allowed. URL: ‘http://yoursite.planet-d.net/’.

Free Web Hosting –
Unlimited space with unlimited bandwidth. Header and footer ads on each page. FTP uploads. Web-based email. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.sohounion.com/’.

Free Web Page Hosting – http://www.freewebpage.org/
۱۵۰Mb with 600Mb monthly bandwidth. 900kb filesize limit. Banner or Pop-up ads. FTP and browser uploads. Form mailer, guestbook and message board provided. URL: ‘http://yoursite.freewebpage.org/’. Affiliated with TopCities.

۰۰server.com – http://00server.com/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. URL: ‘http://yoursite.00space.com/’.

Stormpages.com – http://www.stormpages.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Scripts: message board, guest book. Web-based site builder provided. URL: ‘http://stormpages.com/yoursite/’.

X-Mail.net – http://www.x-mail.net/
۲۰Mb. 500kb filesize limit. Browser uploads. Web-based email account.

SitePalace.com – http://www.sitepalace.com/
۸Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: counter. URL: ‘http://www.sitepalace.com/yoursite/’.

Illusion FX Net – http://www.illusionfxnet.com/
۲۵۰Mb with unlimited bandwidth. POP3 email. PHP, Perl, MySQL, PostgreSQL supported. Subdomain hosting.

Web Hosting Pal –
۵۰Mb with 5000Mb monthly bandwidth. No forced ads. FTP uploads. PHP, Perl, SSI supported. URL: ‘http://yoursite.webhostingpal.com/’.

The Express Page – http://expage.com/
For creating a first home page. 1 page allowed. Browser uploads. URL: ‘http://expage.com/yoursite/’.

Sakellaris Electronics – http://www.snn.gr/
۱۲Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Templates provided. Email forwarding. URL: ‘http://yoursite.snn.gr/’.

Bz.tc – http://www.bz.tc/
۲۰ MB. Banners and Pop-up ad on each page. FTP. URL: ‘http://www.yoursite.bz.tc’.

PrimeTap –
۱۲Mb. Banner and Pop-up ads on each page. Browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.primetap.com/’.

Cool Free Pages – http://www.coolfreepages.com/
۵۰Mb with unlimited bandwidth. Exit Pop-up ad. FTP uploads. PHP supported. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.coolfreepages.com/’.

Psend –
۱۲Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Web-based email. PHP supported. URL: ‘http://yoursite.psend.com/’.

OAM Web – http://oamweb.com/
۵ Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. CGI scripts: form mailer, guestbook, and message board. URL: ‘http://oamweb.com/dir/yoursite/’.

Lifelesspeople.com –
For approved sites. 100Mb with 2Gb monthly bandwidth. No forced ads. FTP uploads. PHP, MySQL, Perl, SSI supported. Domain hosting supported. Subdomains at lifelesspeople.com, l2p.net and belike.net

Free Web Town – http://www.freewebtown.com/
Web-based site builder. URL: ‘http://www.freewebtown.com/yoursite/’.

ProperComfy – http://www.propercomfy.co.uk
۵۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. FTP uploads. Web-based email. PHP, Perl, MySQL supported. Domain hosting available. URL: ‘http://yoursite.propercomfy.co.uk/’.

Angel Towns – http://www.angeltowns.com
۵۰Mb with unlimited bandwidth. 900kb filesize limit. No forced ads. Browser uploads. URL: ‘http://angeltowns.com/yoursite/’.

HostRave Free Hosting – http://www.freehosting.hostrave.com
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Text link ads. FTP and browser uploads. PHP, MySQL, CGI, Perl supported.

WebMasterTools.Com – http://www.webmastertools.com/
۱۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on homepage. FTP uploads. Two POP3 email accounts. URL: ‘http://webmastertools.com/dir/yoursite/’.

Xaper Homepages –
۲۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.xaper.com/’.

FriendPages – http://www.friendpages.com/
۵Mb. Ads on pages. URL: ‘http://yoursite.friendpages.com/’.

Cooo.net – http://www.cooo.net/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. 500kb filesize limit. Ads on pages. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.cooo.net/’.

BuildtoLearn – http://tejaratsms.ir
For accepted sites. 20Mb. FTP uploads.

FreeCyberZone.com –
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Free web-based e-mail. CGI scripts: counter, guestbook and message boards. URL: ‘http://yoursite.freecyberzone.com/’.

Xenith – http://www.xenith.com
For established web sites. 100Mb with 10Gb monthly bandwidth. Banner ads.

Community Architect – http://signup.communityarchitect.com/cgi-bin/signup
۱۲Mb with 512Mb monthly bandwidth. Ads on pages. 256kb filesize limit. Online site builder. Subdomain hosting.

hus.meg.nu – http://hus.meg.nu/
۲.۵Mb. 500kb filesize limit. No forced ads. Site builder tools. URL: ‘http://hus.meg.nu/homepage/dir/yoursite’.

TheGeekHost.com – http://www.thegeekhost.com/
For technically oriented sites. 15Mb with 500Mb monthly bandwidth. Ads on pages. Browser uploads. SSI supported. Site building and management tools. Available scripts include guestbook, counter, appointment book, and message board. URL: ‘http://www.thegeekhost.com/yoursite/’.

Hostars Free Web Hosting – http://www.hostars.com
۲۵Mb space and 500Mb monthly bandwidth. Ads on pags. FTP uploads. URL:

OurWeb.to –
۲۰Mb. Banner ads on pages. FTP and browser uploads. Email forwarding. CGI scripts, CGI-BIN access provided. SSI, PHP, MySQL, ASP, MS Frontpage extensions suppported. URL: ‘http://www.ourweb.to/~yoursite/’.

PCI Free Host – http://pcifreehost.com/
۱۲Mb with 512Mb monthly bandwidth. 256kb filesize limit. Banner ad on each page. Email forwarding. CGI scripts: webring, message board, form mailer and counter. URL: ‘http://yoursite.pcizone.com/’.

Yours2Use – http://www.yours2use.co.uk/
۲Mb. No forced ads. URL:’http://members.yours2use.co.uk/yoursite/’.

۲۰megs.com – http://www.20megs.com/
۲۰Mb with unlimited bandwidth. Banner ad on each page. FTP or browser uploads. CGI scripts: guestbook and message board. URL: ‘http://www.20megs.com/category/yoursite/’.

۲mh.net –
۱۰۰Mb. Banner ad on each page. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.maddsites.com’.

Pinoysite – http://www.pinoysite.com/
For Philippine theme sites. Banner ad on each page. Browser uploads. URL: ‘http://www.pinoysite.com/dir/yoursite/’.

Free Info Center – http://www.freeinfocenter.net/
۵۰Mb with 2Gb monthly transfer. Banner on each page. FTP uploads. Frontpage and ASP supported. POP3 email. Domain hosting available. URL: ‘http://www.freeinfocenter.net/yoursite/’.

Home Page Builders – http://www.homepagebuilders.com
۱۲Mb. Banner at top and bottom of each page. Browser uploads. Web-based site builder. URL: ‘http://yoursite.fabpage.com/’.

Crazyghost.com – http://crazyghost.com/
۲۰۰Mb with 10Gb bandwidth. No forced ads. CGI, PHP, MySQL, CURL, Perl supported. cPanel provided.

۱۲mb.com – http://www.12mb.com/
۱۲Mb with unlimited bandwidth. Exit Pop-up on each page.

ComVision2000.com – http://www.comvision2000.com/
۱۲ Mb. Adframe at top of each page. Browser or FTP uploads. Web-based email account. URL: ‘http://yoursite.comvision2000.com/’ or ‘http://yoursite.2itb.com/’.

Wizards of WizardSoul – http://wizardsoul.com/
For a simple web page. Text link ad at top of each page. Web-based builder and messenger system provided. URL: ‘http://wizardsoul.com/wizards/yoursite/’.

E-Securenetworks – http://www.e-securenetworks.net/
۱۰۰Mb with unlimited bandwidth. No forced ads. PHP and Perl supported. Web-based email. URL: ‘http://www.e-securenetworks.net/yoursite/’.

GoBot – http://www.gobot.com/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Templates provided. FTP uploads. URL: ‘http://yoursite.gobot.com’.

ababa – http://www.ababa.net/
۱۵Mb with 1Gb monthly bandwidth. MP3 and EXE files not allowed. No forced ads. Browser uploads. SSI supported. URL: ‘http://ballz.ababa.net/yoursite/’.

MsgServerNet – http://www.msgserver.net/
۲۰Mb. Banner ad on each page. Web-based and POP3 email provided. URL: ‘http://yoursite.msgserver.net/’.

GigDig – http://www.gigdig.com/
۷۲۰kb. No forced ads.

CCRTC Internet – http://www.ccrtcweb.com/
No forced ads. URL: ‘http://www.ccrtc.com/dir/yoursite/’.

Virtual Solar System –
۵Mb. No forced ads. Browser uploads. URL: ‘http://www.virtualsolarsystem.com/dir/yoursite/’.

Balasainet.com – http://www.balasainet.com
۲۵Mb. Browser uploads. Perl/CGI supported. Subdomain hosting.

Lecktronix.net – http://freehosting.lecktronix.net/
۲۰Mb. Banner ad on each page. FTP and browser uploads. Web-based site builder provided. CGI scripts: counter, guestbook and forms. URL: ‘http://yoursite.lecktronix.net/’.

Gpox.com – http://www.gpox.com
۲۵Mb with unlimited bandwidth. FTP and browser uploads. Subdomain hosting.

۴qtherapeia.com – http://4qtherapeia.com/
Only for sites that have already been built. 10Mb. No forced ads. Browser uploads. Domain hosting. URL: ‘http://yoursite.joolsc.net/’.

The Free Auction –
۱.۵Mb. Browser uploads. Web-based PageBuilder and templates provided. Search box, guestbook, counter and form mailer provided.

Slydevil’s Lair –
۵Mb. Four DS3 backbone connections. No forced banner ads. Browser uploads. Guestbook provided.

nu3.net – http://www.nu3.net/
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Web-based email. Scripts: form mailer, guestbook and message boards. URL: ‘http://yoursite.nu3.net/’.

SiteActNow Free Flash Hosting –
For Macromedia Flash pages. No forced ads. URL: ‘http://yoursite.siteactnow.com/’

SwiftHost –
۱۰۰Mb. No forced ads. FTP uploads. PHP and ASP supported.

A11.net – http://www.a11.net/
۱۲Mb. Ads on pages. Browser uploads. Email forwarding. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.a11.net/’.

QuickFox Websites –
۱۵۰Mb. No forced banner ads. SSI supported. URL: ‘http://users.quickfox.org/~yoursite/’.

Free Web Space –
۵۰Mb. FTP uploads.

IzeroP – http://www.izerop.com
۴۰Mb. No forced ads. PHP supported. URL: ‘http://izerop.com/yoursite/’.

FreePages – http://nutang.com/fp.php
۵ web pages allowed. Templates provided. URL: ‘http://pages.nutang.com/yoursite/’.

HomePageHost –
Application review in signup. 50Mb. FTP uploads. PHP, MySQL supported. Subdirectory hosting.

Worldbreak.com – http://www.worldbreak.com/
۱۲Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Unlimited web-based email accounts. CGI scripts include counters, form mailer and guestbook. URL: ‘http://yoursite/worldbreak.com/’.

IcySpicy –
۲۰Mb. Banner ad on each page. Browser uploads. Templates provided. URL: ‘http://yoursite.icyspicy.com’.
هاست host رایگان پشتیبانی از asp php asp.net
Freewebs – http://freewebs.com
۴۰MB Space, 500MB bandwidth. URL:’http://freewebs.com/yourusername
——————
http://www.Relax.ir این هاست رایگان دیگر یک کنترل پنل plesk به همراه تمامی امکانات از جمله :

با امکان ایجاد یک زیر دامین رایگان
کنترل پنل Plesk (ویندوز)
پشتیبانی از تمامی بانکهای اطلاعاتی
Access, MsSQL 2000,MsSQL 2005,MySQL
ایمیل با قابلیت بهره گیری از Outlook
استفاده از پرتال ها و CMS های اماده
با قابلیت استفاده از SQL SERVER 2005
قابل اتصال به نرم افزار Front page
ایجاد اکانت اتصال به ftp
پشتیبانی از تمام زبانهای برنامه نویسی Php,Asp,Asp.NET 1,Asp.Net 2

منبع: تبیان

هاست دامنه domain host رایگان پشتیبانی از asp php
5 (100%) 1 vote[s]
مطالب مرتبط
افزونه نمایش تمامی توابع وردپرسی
مطالعه :

یک افزونه حرفه ای و ساده برای حرفه ای ها برای توسعه وردپرس سفارشی برای غیر سازندگان و برنامه نویسان پست ها و صفحات برای هر سایت کافی نیست هنگامی که شما نیاز بیشتری دارید، Toolset پاسخ است. Toolset به شما امکان می دهد که سایت های فهرست خود را، فهرست ها، سایت های عضویت و مغازه ها ایجاد کنید. اجتناب از توسعه طولانی و محدودیت های موضوعات پیچیده. سایت های پیشرفته خود را به سرعت و به آسانی با Toolset ساخت.   تعداد ستاره های خود را از این مطلب از چپ به راست انتخاب نمایید

افزونه چت واتساپ whats app وردپرس
مطالعه :

افزونه چت واتساپ تیم پشتیبانی | پلاگین WhatsApp Chat WordPress افزونه چت تيم پشتيباني با واتساپ در وردپرس به شما اين امکان را مي‌دهد که تجربيات لذت‌بخش چت کردن در واتساپ را در سايتتان پياده‌سازي کنيد. اين‌يکي از بهترين روش‌هاي ارتباط و ارتباط با مشتري است، شما مي‌توانيد به‌طور مستقيم کاربران سايت را پشتيباني کرده و همچنين در ذهن مشتري ايجاد اعتماد و وفاداري کنيد.موقعيت هاي مختلف نمايش افزونه چت واتساپ تيم پشتيباني شما مي‌توانيد در موقعيت مختلف سايت وردپرسي خود از پشتيبانان آنلاين خود استفاده کنيد. نمايش در ويجت هاي قالب: افزونه چت واتساپ تيم پشتيباني | پلاگين WhatsApp Chat WordPres نمايش در صفحات محصول ساخته‌شده در ووکامرس افزونه چت واتساپ تيم پشتيباني | پلاگين WhatsApp Chat WordPress دکمه‌هاي سفارشي و شورت کدها افزونه چت واتساپ تيم پشتيباني | پلاگين WhatsApp Chat WordPress واضح تر ببينيد : افزونه چت واتساپ تيم پشتيباني | پلاگين WhatsApp Chat WordPress امکانات بي‌نظير افزونه چت واتساپ تيم پشتيباني اين افزونه حساب‌هاي چندگانه را پشتيباني مي‌کند: به شما اجازه ميدهد که تلفن واتساپ تمام کارمندان خود را بصورت شکيل و دريک باکس درکنار هم قرار بدهيد. کارمندان شما با هر پست يا سمتي که در شرکت شما دارند براي بازديدکنندگان وب‌سايت قابل‌مشاهده هستند و مشتري با هر شخص يا بخشي که دوست دارد مي‌تواند در واتساپ چت و گفتگو نمايد. بازديدکنندگان با تنظيمات سفارشي […]

مگا منو mega menu سبک و سریع
مطالعه :

دانلود مگا منو سریع و سبک mega menu یک منو وردپرس مگا است که اجازه می دهد تا شما به راحتی منو را در پروژه تم خود را ادغام کنید. این افزونه به شما امکان می دهد منوهای مگا، منوهای زبانه و منوهای کاروئلاست را به صورت ساده و بومی تبدیل کنید و منوی موجود خود را به یک ابزار قدرتمند تبدیل کنید. سیاراین وردپرس مگا منو یک منو پاسخگو است، به این معنی که طرح مناسب تمام اندازه صفحه نمایش است. با این وجود، تفاوت با سایر گزینه ها این است که رویدادهای صفحه لمسی بطور بومی فعال شده و تجربه کاربر را در صفحه نمایش لمسی بطور قابل توجهی بهبود می بخشد. چیدمانما همچنین باید انواع طرح های در دسترس را که این منو مگا وردپرس را بر جایگزین های دیگر برجسته می کنند ذکر می کنیم. این اولین مگا منو است که همه در یک راه حل است، به عنوان شما می توانید یک منوی افقی یا عمودی را در دستگاه های دسکتاپ و منوی کشویی یا غیرفعال در تلفن همراه ایجاد کنید. کشیدن و رها کردنپنل مدیریت کشیدن و رها کردن یکی دیگر از ویژگی های کلیدی است که این مگامنای را برجسته می کند. از پانل مدیریت منو بومی می توانید تمام محتوای مگامنام خود را با استفاده از یک رابط کشیدن و رها کردن […]

استایل و زیبا سازی سبد فروش edd وردپرس
مطالعه :

استایل و زیبا سازی سبد فروش edd وردپرس به وسیله فایل زیر میتوانید افزونه قدرتمند easy download digital  را زیبا کنین و استایل زیبایی به اون بدین و فروشتون را چند برابر کنین: فرم ارسال آسان دیجیتال فرم پرداخت بسیار آسان است! کنترل کامل از یک ظاهر طراحی شده با گزینه های مختلف و پیش نمایش زنده زمانی که شما را تغییر دهید. این افزونه نیاز به پلاگین دانلود Easy Digital Downloads دارد. Easy Digital Downloads یک راه حل کامل تجارت الکترونیک برای فروش محصولات دیجیتال در وردپرس است. شروع : این 6 مرحله ساده را برای ساخت فرم های زیبا دنبال کنید. مرحله # 1: → نصب / فعال کردن دانلود آسان دیجیتال. دریافت آسان دیجیتال دانلود مرحله 2: → ایجاد دانلودها و انتشار آنها. مرحله 3: → یک صفحه ایجاد کنید که در آن می توانید از کد کوتاه استفاده کنید [download number = “12” column = “4”]. مرحله 4: → به صفحه پرداخت که میخواهید سبک بروید بروید. مرحله 5: → حالا، این صفحه را مشاهده کنید و روی لینک «سفارشی کردن» در نوار مدیریت WordPress در بالای صفحه کلیک کنید. مرحله 6: → مشاهده و باز کردن Checkout Styler برای پانل EDD و سفارشی کردن صفحه پرداخت خود را. این همه! تعداد ستاره های خود را از این مطلب از چپ به راست انتخاب نمایید

طراحی ست اداری شرکت بازرگانی ایراکو
مطالعه :

طراحی ست اداری شرکت بازرگانی ایراکو طراحی ست اداری،طراحی سربرگ،طراحی کارت ویزیت،طراحی پاکت نامه، شرکت بازرگانی ایراکو توسط تیم طراح گرافیک وب یار انجام شده است. طراحی ست اداری شرکت بازرگانی ایراکو با رنگ بندی قرمز و مشکی و طرحی ساده و سنگین مناسب برای شرکت بازرگانی فعال در زمینه صادرات و واردات و گمرک و همکاری با عراق میباشد. طراحی ست اداری با تصاویر مرتبط به معرفی خود پرداخته و آدرس و شماره تلفن خود را درج نموده است. سفارش طراحی ست اداری،شامل طراحی کارت ویزیت،طراحی پاکت نامه،طراحی سربرگ،طراحی آرم و لوگو اختصاصی با طرح سفارشی شما صورت میگیرد. شما میتوانید سفارش طراحی ست اداری خود را به تیم و ب یار داده تا بار دیگر به صورت حرفه ای در میان رقبایتان بدرخشید. جهت سفارش ست اداری، شرکتی، صنعتی، خدماتی خود با ما در تماس باشید. تعداد ستاره های خود را از این مطلب از چپ به راست انتخاب نمایید

طراحی ست اداری شرکت آواسنگ
مطالعه :

طراحی ست اداری شرکت آواسنگ طراحی ست اداری،طراحی سربرگ،طراحی کارت ویزیت،طراحی پاکت نامه، شرکت آواسنگ توسط تیم طراح گرافیک وب یار انجام شده است. طراحی ست اداری شرکت آواسنگ با رنگ بندی شکیل و طرحی ساده و سنگین مناسب برای شرکت صنعتی فعال در زمینه محصولات و صنعت سنگ میباشد. طراحی ست اداری با تصاویر مرتبط به معرفی خود پرداخته و آدرس و شماره تلفن خود را درج نموده است. سفارش طراحی ست اداری،شامل طراحی کارت ویزیت،طراحی پاکت نامه،طراحی سربرگ،طراحی آرم و لوگو اختصاصی با طرح سفارشی شما صورت میگیرد. شما میتوانید سفارش طراحی ست اداری خود را به تیم و ب یار داده تا بار دیگر به صورت حرفه ای در میان رقبایتان بدرخشید. جهت سفارش ست اداری، شرکتی، صنعتی، خدماتی خود با ما در تماس باشید. تعداد ستاره های خود را از این مطلب از چپ به راست انتخاب نمایید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *