نویسنده پشتیبانی وب یار
امتیاز مطلب
تعداد بازدید 1717
تاریخ بروزرسانی ۷ دی ۱۳۹۴

ارور خطا Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds

برای رفع  ارور خطا Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds باید در ارور ا اس کلاس Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds  ابتدا درون فایل php.ini را که از سرچ بار ویندوز دنبال php.ini بگردید .

exceeded in C:xampphtdocsagahyoc-includesosclassutils.php on line 903

; Maximum execution time of each script, in seconds
; http://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time=60

و میزان دستور آخر را مثل من به شست تبدیل کنید. و در زمپ این سیستم عالی اپن سورس را نصب و از داشتن آن لذت ببرید.

ارور خطا Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds

ارور خطاFatal error: Maximum execution time of 30 seconds

This question already has an answer here:

  • Limit execution time of an function or command PHP 6 answers

Is it possible to set maximum execution time of exec($command) function? Sometimes execution of my $command lasts too long stopping after 1 minute and presenting this error:

Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:xampphtdocsfiles.php on line 51

How can I increase the exec() command maximum execution time?

if (allow()) { exec($command); if (file_exists($file)) { //exec($makeflv); echo '<script language="javascript" type="text/javascript">window.top.window.aviout(1);</script>'; } else { echo $error; } } else { echo $error; }

 

مقالات مرتبط

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.