نویسنده پشتیبانی وب یار
امتیاز مطلب
تعداد بازدید 1406
تاریخ بروزرسانی ۳ دی ۱۳۹۴

آموزش سی اس اس کانتنت

در دو آموزش قبلی از تیم وب یار در ارتباط با سی اس اس کانتنت با شما همراه بودیم,امروز در ادامه مطالب چند خاصیت مهم دیگه از  css content را به شما آموزش میدهیم, در پایان این ۳ پست آموزشی راجع به css content شما دیگر تمامی مقادیر مهم سی اس اس کانتنت را آموخته اید.

آموزش سی اس اس کانتنت

no-open-quote:الف

no-close-quote:ب

همانطور که از اسم این دو خاصیت مشخص است,تعیین  میکند که قبل از تگ مورد نظر کوتیشنی باز نکن و بعد از آن نیز کوتیشنی نبند.به مثال زیر توجه کنید تا مطلب به خوبی برای شما روشن شود.

<style>

p:before {

   content: open-quote;

}

p:after {

   content: close-quote;

}

p.hometown:before {

   content: no-open-quote;

}

p.hometown:after {

   content: no-close-quote;

}

</style>

</head>

<body>

<p>My name is Donald</p>

<p><b>Note:</b>In this page, p elements should have quotes, but p elements with class=”hometown” should not.</p>

<p><b>Note:</b> You cannot have “close-quote” without “open-quote”.</p>

نتیجه ی قابل مشاهده از این کدها به صورت زیر میباشد.

“My name is Donald”

I live in Ducksburg

“Note:In this page, p elements should have quotes, but p elements with class=”hometown” should not.”

“Note: You cannot have “close-quote” without “open-quote”.”

همچنین توجه کنید که شما نمیتوانید یک کوتیشن را ببندید قبل از آن که آن را باز نکرده باشید , به عبارتی شما نمیتوانید یک close-qutoe داشته باشید بدون قرار دادن یک open-qutoe.

url(url):ج

این خاصیت قبل یا بعد از تگ مورد نظر شما انواع مدیا از قبیل عکس,صدا,ویدیو,و غیره را درج میکند,با ما همراه باشید تا در مثال زیر کاملا به درک موضوع برسید.

<style>

p:before {

   content: url(smiley.gif);

}

</style>

</head>

<body>

<p>My name is Donald</p>

<p>I live in Ducksburg</p>

<p><b>Note:</b> For the content property to work in IE8, a DOCTYPE must be declared.</p>

</body>

که نتیجه ی حاصل از آن به شکل زیر خواهدبود

My name is Donald  Smile-icon

I live in DucksburgSmile-icon

Note: For the content property to work in IE8, a DOCTYPE must be declaredSmile-icon

حالا دیگه شما تمامی مقادیری رو که از مقادیر مهم css content  بود رو با آموزش های جامع و کامل تیم وب یار یاد گرفتید.سر بلند باشید.

مقالات مرتبط